Sieć komputerowa

Sieć komputerowa jest zbiorem komputerów oraz innych urządzeń, które są ze sobą połączone poprzez kanały komunikacyjne.

Służy ona do wzajemnego przekazywania informacji i udostępniania zasobów własnych pomiędzy podłączonymi do niej urządzeniami, czyli tzw. "punktami sieci".

Ułatwia komunikację między ludźmi, będącymi jej użytkownikami.

Sieć komputerowa umożliwia łatwy, a także szybki dostęp do publikowanych danych. Ponadto pomaga tworzyć wspólne zasoby informacji czy danych, jak również korzystać z nich. Dzięki tego rodzaju sieci możliwe jest rozpowszechnianie Wolnego i Otwartego Oprogramowania czy udostępnianie zasobów sprzętowych.

Sieci komputerowe można podzielić na:

  • LAN (Local Area Network)- najpopularniejszy rodzaj, składający się z kilkudziesięciu do kilkuset komputerów, które połączone są jednolitym nośnikiem np. w konfiguracją magistralową. Sieci LAN instalowane są na niewielkim obszarze, np. w jednym budynku. Najczęściej spotyka się je w firmach.
  • WAN (Wide Area Network)- rozległe kombinacje sieci lokalnych oraz dodatkowych połączeń między nimi. Przykładami mogą tu być: sieć ISDN (Integrated Services Digital Network), czyli sieć cyfrowa z integracją usług; sieć miejska MAN (Metropolitan Area Network) obejmująca jedno miasto lub region; sieć uczelniana CAN (Campus Area Network) łącząca poszczególne wydziały w ośrodku akademickim; sieć NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) i Internet. Sieci rozległe WAN tworzy się aktualnie, ponieważ bardzo szybko się rozwijają.

Architektura sieci komputerowych to modułowy format sieci, a także jej struktura. Określa ona sposób zestawienia komponentów sieciowych. Dziś większość sieci komputerowych opiera się na modelu odniesienia połączeń systemów otwartych (OSI - z ang. Open Systems Interconnection).

System komunikacyjny sieci komputerowej zbudowany jest z modułów, zaś każdy z nich zajmuje się swoimi, jednostkowymi funkcjami. Moduły umieszczone są jeden nad drugim. Poza pełnieniem swoich funkcji zapewniają także komunikację z modułem umieszczonym pod oraz nad sobą.

Model warstwowy OSI składa się z 7 warstw: fizycznej (służy do transmisji bitów danych pomiędzy urządzeniami w sieci); łącza danych (sposoby kontroli dostępu do okablowania, tworzenia pakietów i ich wysyłania/odbierania); sieciowej (kieruje dane z jednego urządzenia do drugiego, zajmuje się ruchem w sieci, jej przeciążeniami, szybkościami transmisji); transportowej (kontroluje procesy w sieci, np. błędne sytuacje; zapewnia niezawodną transmisję danych); sesji (zarządza współdziałaniem funkcji oraz programów użytkowych wykonywanych na urządzeniach sieciowych); prezentacji (zajmuje się sposobami konwersji kodu i reformatowaniem danych; współpracuje z drukarkami, monitorami i formatami plików); aplikacji (pozwala na działanie różnych aplikacji usług sieciowych, np. transfer plików, przeglądarki WWW, poczta).

Składnikami sieci komputerowej są: hosty (komputery sieciowe), serwery (stale włączone komputery posiadające dużą moc obliczeniową, pamięć operacyjną i masową), medium transmisyjne (nośnik informacji), sprzęt sieciowy (np. karty sieciowe, modemy), oprogramowanie.